Ostatnio postanowiłem poinformować wszystkich swoich klientów o kilku istotnych rzeczach, które wydaje się, że muszą być czasem powiedziane na głos. Nie dlatego, że nie wierzę swoim klientom, ale dlatego, że utrata wiarygodności to najprostszy pretekst do oddalenia dobrej, skądinąd, sprawy.

 1. Szczerość
  Zgodziliśmy się przyjąć sprawę w oparciu o informacje, które otrzymaliśmy w czasie naszego pierwszego spotkania. Wierzymy, że informacje te były kompletne. Jeśli w między czasie przypomni sobie Klient nowe informacje lub dowie się nowych, prosimy o ich niezwłoczne przekazanie. Każda zmiana wersji zdarzeń zostanie przez stronę przeciwną wykorzystana w celu obniżenia wiarygodności lub wręcz zarzucenia celowego wprowadzenia sądu w błąd, a to skutkować może przegraniem sprawy.

Nie ma potrzeby naciągania faktów. Jeśli sprawa wydaje się wyolbrzymiona, a przedstawione dowody są niezgodne z prawdą lub/i wprowadzają w błąd, obowiązkiem sądu jest oddalenie sprawy. To nie ta, że sąd może oddalić sprawę; sąd MUSI ją oddalić. Sytuacje takie zdarzają się bardzo często. Sędzia może dodatkowo zwrócić się do prokuratury, jeśli uzna, że okoliczności to uzasadniają.

Dużo informacji na temat prywatnego życia osoby, jej zainteresowań, aktywności hobby, można znaleźć na jej profilu na Facebooku lub innych portalach społecznościowych. Bardzo ważne jest, żeby informacje, które można znaleźć na tych portalach nie były sprzeczne z tym, co klient przekazał nam lub swojemu lekarzowi.

Coraz częściej zdarza się, że ubezpieczalnie / kancelarie działające na zlecenie swoich klientów, zatrudniają prywatnych detektywów w celu sprawdzenia prawdziwości twierdzeń zgłaszanych przez poszkodowanych. Niewykluczone, że mój Klient jest lub już był obserwowany przez detektywa, który będzie fotografował zachowania mojego Klienta. Jeśli poszkodowany zostanie przyłapany na czymś, czego zgodnie z naszymi wcześniejszymi twierdzeniami, nie był w stanie robić, może to skutkować dużym problemem z wyjaśnieniem tego przed sądem i oddaleniem sprawy.

 1. Stwórz dziennik i zapisuj istotne zdarzenia, do których doszło po wypadku.
  • Zapisuj wszystkie swoje wizyty (lekarskie czy u fizjoterapeuty) razem z ich datami i nazwiskiem lekarza / fizjoterapeuty.
  • Spisuj nazwy wszystkich przepisanych leków i okresy, w których je bierzesz oraz zlecone ćwiczenia i ich wykonywanie.
  • Notuj wszystkie problemy w normalnym, codziennym funkcjonowaniu spowodowane przez wypadek (w tym w życiu zawodowym).
  • Opisz, jak doznane urazy wpływają na Twoje hobby i aktywność towarzyską oraz rekreacyjną.
  • Odnotuj wszystkie daty zwolnień lekarskich oraz datę powrotu do pracy.
  • Zbieraj wszystkie paragony, rachunki i faktury dokumentujące poniesione koszty.

Bardzo pomocne może być prowadzenie dziennika, w którym spisywane będą wyżej wymienione informacje. Dziennik taki będzie nieoceniony w celu odświeżenia sobie pamięci tuż przed rozprawą lub w jej trakcie, kiedy stres i nerwy mogą utrudnić przypomnienie sobie wszystkich detali. W czasie przesłuchania nie można odczytywać przygotowanego na tą okazję oświadczenia, natomiast sąd może zezwolić na posiłkowanie się notatkami, które były notowane w czasie zdarzeń, które opisują (lub krótko po nich). Przygotowane w ten sposób notatki mogą okazać się bardzo pomocne podczas składania wyjaśnień w bardzo stresującej sytuacji, jaką jest niewątpliwie przesłuchanie przed sądem.

 1. Staraj się ograniczać straty spowodowane wypadkiem

Sam fakt wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie za doznane urazy nie oznacza, że do czasu rozpoznania tego wniosku należy powstrzymać się od jakichkolwiek czynności i czekać na koniec sprawy. Wręcz przeciwnie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wymaga się (a sąd będzie to weryfikował), że osoba poszkodowana podejmie wszystkie możliwe kroki w celu zminimalizowania swoich strat. Jeśli powrót do poprzedniej pracy jest możliwy – proszę to zrobić. Oczywiście, nikt nie może Państwa zmusić do powrotu do miejsca pracy, w którym doszło do wypadku (jeśli tego właśnie dotyczy sprawa), natomiast w przypadku odmowy takiego powrotu należy być przygotowanym na wyjaśnienie powodów odmowy i wskazania czynności, które zostały podjęte w celu znalezienia innej pracy.

Strona przeciwna będzie zadawać szereg pytań o to, w jaki sposób próbował Pan / Pani ograniczyć szkody, w szczególności te, które dotyczą utraconych zarobków. Musimy być przygotowani do przekonania sędziego, że po wypadku nie siedzieliśmy z założonymi rękoma, lecz w aktywny sposób próbowaliśmy wrócić do normalnego życia (w tym zawodowego) tak szybko jak to tylko było możliwe.

Także tutaj pomocne może być posiłkowanie się dziennikiem, w którym zanotowane będą wszystkie podejmowane na bieżąco kroki, w celu ograniczenia strat finansowych (np. daty kursów, szkoleń, firmy, do których wysłano CV, daty rozmów kwalifikacyjnych etc.).

Nasza kancelaria specjalizuje się postepowaniach dotyczących obrażeń osobistych, lecz z przyjemnością doradzimy również w sprawach dotyczących zakupu nieruchomości i udzielimy również porady w niektórych sprawach karnych. Z radością wysłuchamy i udzielimy informacji i rady. Mogą się Państwo z nami skontaktować (w godzinach pracy Kancelarii) pod numerem telefonu 01 64 000 30 lub przez stronę www.polskiprawnik.ie.

Marcin Szulc