Raz dany w Irlandii wyrok zostaje z człowiekiem na całe życie. Inaczej niż w Polsce, gdzie po pewnym czasie każdy może powiedzieć, że „niekarany”.

W Polsce każdy wyrok ulega zatarciu, jeśli upłynęło dosyć czasu, a skazany przestrzegał porządku prawnego. Jeśli wyrok był w zawieszeniu, to wyrok ulega zatarciu po sześciu miesiącach od zakończenia okresu zawieszenia („poddania sprawcy próbie” jak to się fachowo nazywa).

Wyroki pozbawienia wolności przedawniają się po 5 lub 10 latach jeśli był dłuższy niż 3 lata. Jeśli komuś bardzo zależy, to może złożyć wniosek o zatarcie skazania już po 3 latach od zakończenia lub darowania kary. W skrócie: po jakimś czasie każdy może powiedzieć „niekarany”.

W Irlandii dopiero debatują na pomysłem zatarcia skazania. Chociaż pomysł zatarcia skazania i dania szansy ludziom na nowy początek pojawił się już co najmniej w 1890 roku, to do Irlandii jeszcze nie dotarł. Wyrok raz dany ciągnie się w Irlandii (i na całym świecie) przez resztę życia.

Konsekwencje tego są różne. W każdej następnej sprawie sądowej człowiek pojawia się jako karany i nie może liczyć na łaskawość jako praworządny obywatel.

Szukając jakiejkolwiek pracy nie można powiedzieć „niekarany”. Zatem pewne prace są i zawsze będą niedostępne dla skazańca. Nigdy nie dostanie taki człowiek pracy jako ochroniarz czy policjant. Praca w banku i może być również poza zasięgiem.

Wiza do Stanów czy wyjazd do Kanady, Australii i Nowej Zelandii może być również pod znakiem zapytania.

Już zawsze człowiek będzie musiał „chwalić” się wyrokiem. Jeśli wyrok dotyczy ruchu drogowego – już zawsze we wniosku o ubezpieczenie będzie musiała pojawić się informacja o wyroku.

Wynajęcie adwokata nie gwarantuje niestety uniknięcia skazania. Daje jednak więcej szans w starciu z Gardą i całą mocą Państwa. Jeśli nie uda się wybronić, adwokat może przynajmniej wprawnie wskazać okoliczności łagodzące. Nawet w sytuacji, w której wina nie ulega wątpliwości można czasem uniknąć skazania.

Usługa prawnika wcale nie musi być droga. W wielu przypadkach obronę opłaca Państwo. To samo Państwo, które oskarża. W innych, Kancelaria zajmująca się sprawami karnymi może przeprowadzić obronę w procesie karnym za całkiem rozsądną kwotę honorarium.

Tak czy inaczej: proszę zadzwonić i zapytać. Telefon kosztuje niewiele. Z przyjemnością doradzę Państwu również we wszelkich innych sprawach karnych (małych i dużych), jaki i również w sprawach dotyczących prawa pracy i wszelkiego rodzaju wypadków i odszkodowań. Zajmuję się i zajmować będę również przeniesieniem własności nieruchomości oraz prawem gospodarczym (czyli zakładaniem biznesu), choć w sprawie podatków będę odsyłał do księgowego. Z radością wysłucham i udzielę informacji i rady. Mogą się Państwo ze mną skontaktować (w rozsądnych godzinach) pod numerem telefonu 085 75 13 666.

Marcin Szulc