Spory cywilne

Nasz zespół ma duże doświadczenie zarówno w zakresie obrażeń ciała, ogólnych sporów cywilnych, jak i
sporów handlowych.

Nasz zespół ma olbrzymie doświadczenie zarówno w sprawach o obrażenia osobiste, jak i w sporach cywilnych, handlowych i administracyjnych.  Prawo cywilne reguluje całą gamę stosunków międzyludzkich – zarówno biznesowych, jak i codziennych zakupów.

Judicial Review (Sądowa Rewizja Decyzji)

Proces sądowej rewizji decyzji pozwala wnioskodawcy poprosić sąd krajowy (High Cout) o zbadanie czy decyzja sądu albo instytucji państwowej została wydana zgodnie z procedurami. dotyczy to przede wszystkim i tego jak decyzja została wydana, a nie merytorycznej treści decyzji. często jednak niezachowanie procedur ma wpływ na treść decyzji.
Czas jest kluczowy w tego typu sprawach – sąd musi wydać zgodę decyzji w ciągu 3 miesięcy od wydania tej decyzji. Skontaktuj się z nami jak najszybciej, żeby omówić możliwości podjęcia dalszych kroków.

Obrażenia osobiste i wypadki śmiertelne.

Jeśli mieli Państwo wypadek drogowy albo w pracy lub nabawili się problemów zdrowotnych z powodu warunków w pracy pomożemy uzyskać godne odszkodowanie.

Mamy lata doświadczenia w walce o godne odszkodowania, setki (jeśli tysiące) zadowolonych Klientów i miliony euro odszkodowań wypłaconych naszym Klientom.

Pomimo tego, że procedura uzyskania odszkodowania jest reklamowana jako prosta, stają Państwo sami przeciwko sprawcy wypadku i jego firmie ubezpieczeniowej. Przyda się Wam fachowa pomoc i wiedza, nawet jeśli na pozór może wydawać się inaczej. Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sądach w Irlandii i mamy również doświadczenie po obu stronach sporów.

Walcząc o odszkodowanie musimy wykazać, że ktoś ponosi odpowiedzialność za obrażenia osobiste, których są Państwo ofiarą. Czasem jest to oczywiste, czasem nie tak bardzo. Tu również nasze doświadczenie będzie na wagę powodzenia.

Jeśli osoba umiera na skutek czyjegoś zaniedbania lub czynu zabronionego osobisty przedstawiciel zmarłego może wnieść sprawę w imieniu wszystkich osób, które zmarły utrzymywał. Te sprawy są zawsze wyjątkowo trudne emocjonalnie. Pomagamy naszym Klinetom na wszystkich etapach sprawy – od początku do końca – łącznie z postępowanie w Sądzie Koronera.

Zaniedbania zawodowe.

Jeśli na skutek porady adwokata (solicitora), inżyniera, księgowego, architekta czy doradcy finansowego lub usługi przez nich wykonanej ponieśli Państwo straty doradzimy Wam, czy można starać się o odszkodowanie. Współpracujemy z wieloma ekspertami, żeby móc Państwu doradzić jak najlepiej uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce.

Zdarza się, że musieliśmy pozwać również kolegów po fachu i kończyło się to wielokrotnie powodzeniem.

Zaniedbania medyczne.

Jeśli lekarz, pielęgniarka lub inna osoba zajmująca się zawodami medycznymi nie dopełnił swoich obowiązków i na skutek tego pacjent doznaje uszczerbku na zdrowiu albo strat finansowych, Można takiemu lekarzowi, pielęgniarce czy innej osobie wytoczyć sprawę odszkodowanie. Zwykle instytucja odpowiedzialna za zatrudnienie tych osób. W naszej historii działaliśmy zarówno dla osób pokrzywdzonych jak i lekarzy.

Napisz do nas, Oddzwonimy.


    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    kontakt